INFORMACIONE RRETH POSTËS

Për të gjitha porositë brenda Zvicrës klientët ngarkohen 10 CHF shtesë për shërbimin postar.

Për cdo porosi brenda shtetit të Zvicrës porosit dorzohen 4 deri në 8 ditë nga data e blerjes.

Për të gjitha porositë jashtë Zvicrës klientët ngarkohen 45 CHF shtesë për shërbimin postar.

Për çdo porosi jashtë shtetit të Zvicrës porosit dorëzohen 10 deri në 12 ditë nga data e blerjes.

Pasi të pranojm porosinë në njërën nga kanalet tona të mbështetjes, ekipi jonë përgadit porosin sa më shpejtë që është e mundur dhe dorzohet tek posta partnere që ajo më tutje të dorzoj atë porosi tek klienti.

INFORMACIONE RRETH PAGESËS

Për të bërë sa më të lehtë për klientët procesimin e porosive online ne ofrojmë disa mundësi për pagesa

  • Transferim direkt bankar
  • Fakturë – Rechnung
  • PayPal (Visa, Mastercard, Amex, Discover etc)

Lista e dëshirave është një ndërfaqe në platformën tonë që ju mundëson klientëve të ruajnë në të produktet e pëlqyera për ti porositur më vonë ose për të ndarë më vonë atë me shoqëri.

Për porositë të cilat janë të dëmtuara ato mund të zëvendësohen menjëherë me produkt tjetër pasi të raportohet nga klienti.

Produktet të cilat nuk janë përdorur nga klienti mund të ndërrohen me produkt tjeter brenda 1 jave pas blerjes.